De website highco-data.be wordt uitgegeven en gehost door HighCo DATA Benelux, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kruiskouter 1, 1730 Asse, België - Vennootschapsregister met btw-nummer 0427.027.949. Verantwoordelijke voor publicaties: Evelien Deceuninck & Laurence Lanckriet co-CEO: Design en productie: HighCo DATA

1. Intellectuele eigendom

Alle grafische elementen, teksten en informaticaonderdelen van de website highco-data.be en alle namen van vennootschappen, merken en logo’s behoren tot HighCo DATA. Alle vormen van reproductie, verspreiding of gebruik, op welke manier dan ook - voor informatiedoeleinden voor persoonlijk en privégebruik - zijn verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van HighCo DATA.

2. Aansprakelijkheid

HighCo DATA behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en te updaten. Bovendien doet HighCo DATA afstand van elke vorm van aansprakelijkheid in geval van vertraging, vergissing of weglating betreffende de inhoud van de pagina’s, alsook in geval van onderbreking, technisch mankement, en in het bijzonder wat betreft de verbinding met de Website of wat betreft het niet beschikbaar zijn van de Website. HighCo DATA behoudt zich het recht voor - om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving - om de toegang tot de hele of een deel van de Website te annuleren, te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. HighCo DATA kan niet garanderen dat de server die de Website host virusvrij is. Er bestaat geen enkele garantie tegen technische incidenten of schade die de onderdelen van de computer van de gebruiker of de gegevens die hierop zijn opgeslagen in gevaar zou kunnen brengen.

3. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die we mogen verzamelen zijn exclusief bestemd voor het managementteam van HighCo DATA en maken het voor u mogelijk om de diensten die door de Website worden aangeboden te gebruiken. Er mag geen informatie die u aangaat aan derden overgemaakt worden of zonder uw medeweten gebruikt worden. Overeenkomstig de wet Informatica en Vrijheden beschikt u over een recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de persoonlijke gegevens die u aanbelangen. Om dit recht uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar dpo@highco.be of een brief richten tot: HighCo DATA Benelux - Departement Communicatie Kruiskouter 1, 1730 Asse, België

4. Hyperlinks

De website highco-data.be bevat hyperlinks die toegang bieden tot websites die niet gepubliceerd zijn door HighCo DATA. Bijgevolg kan HighCo Data niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites of voor om het even welke elementen of diensten die op deze websites voorgesteld worden en waartoe u toegang krijgt. Evenzo hangt de manier waarop de persoonlijke gegevens op deze websites gevisualiseerd en verzameld wordt af van de gebruiks- en beschermingsvoorwaarden van deze websites.

5. Cookies

Een cookie identificeert de gebruiker niet maar dient om informatie over de surfactiviteit van de gebruiker op de Website op te slaan. Deze Website gebruik geen cookies maar deze kunnen door websites die via onze website toegankelijk zijn, gebruikt worden.